Funkcje programu Zend Studio

Instalacja / dokumentacja / wsparcie:

 • Łatwa instalacja
 • Strona powitalna i porada dnia
 • Wsparcie techniczne
 • Kojarzenie plików
 • Certyfikowane wtyczki Eclipse
 • Mechanizm aktualizacji

Integracja z Zend Framework:

 • Dostosowywalny wygląd projektu Frameworka
 • Integracja z narzędziami Zend
 • Szablony kodu
 • Przykładowy projekt
 • Generowanie kodu MVC (Model / View / Controller)
 • Widok MVC
 • Formatowanie zgodnie ze standardami kodowania
 • Asystent kodu

Refaktoring kodu:

 • Zmiana nazw
 • Rozwijanie zmiennych/metod
 • Przenoszenie plików i folderów
 • Zmiana nazw klas, funkcji i zmiennych

Generowanie kodu PHP:

 • Getery / Setery dla zmiennych
 • Nadpisywanie / implementacja funkcji
 • Kreator elementów PHP (klasa, interfejs)

Edytor PHP i zarządzanie plikami:

 • Analiza kodu i szybkie poprawki
 • Szybkie tworzenie nowych plików
 • Formatowanie kodu
 • Edytor plików WSDL (Soap)
 • Wsparcie dla PHP 4 i PHP 5.X
 • Kolorowanie składni i asystent kodu
 • Zaznaczanie wystąpień elementów typu klamry, nawiasy
 • Hierarchia klas i metod
 • Szablony kodu (PHP, PHPDoc, Nowy plik)
 • Zwijanie kodu dla metod w klasie i komentarzy PHPDoc
 • Wykrywanie błędów w czasie rzeczywistym
 • Zakładki
 • Wbudowana przeglądarka
 • Szybkie nawigacja po źródłach
 • Automatyczne wstawianie
 • Podświetlanie otwierających/zamykających nawiasów
 • Komentowanie / odkomentowywanie kodu
 • Widok eksploratora kodu PHP
 • Wyszukiwanie po wzorcu tekstowym
 • Wyszukiwanie elementów PHP
 • Wyszukiwanie i zamiana w plikach
 • Lista zadań
 • Ścieżka budowania / dołączanie bibliotek
 • Widok problemów

Wsparcie dla JavaScript:

 • Wykrywanie błędów w czasie rzeczywistym
 • Wsparcie dla jsDoc
 • Kolorowanie składni i asystent kodu
 • Formatowanie kodu
 • Wsparcie dla DOJO
 • Wbudowany mechanizm TODO

Wsparcie dla HTML/CSS:

 • Kolorowanie składni i asystent kodu
 • Wykrywanie błędów HTML w czasie rzeczywistym
 • Zwijanie kodu
 • Automatyczne zamykanie znaczników
 • Formatowanie kodu

Debugger PHP:

 • Paski narzędzi dla Firefox / IE
 • Profilowanie kodu
 • Śledzenie kodu
 • Wsparcie dla tunelowania
 • Komunikacja poprzez SSL
 • Debugowanie skryptów PHP
 • Debugowanie na serwerze lokalnym i zdalnym
 • Obsługa kodowania tekstu
 • Zarządzanie serwerami

Integracja z serwerem Zend:

 • Automatyczne wykrywanie lokalnych serwerów Zend
 • Widok serwerów
 • Lista zdarzeń serwera
 • Import zdarzeń serwera
 • Łatwe tworzenie projektów na serwerze Zend
 • Szybki mechanizm debugowania
 • Zdarzenia debuggera i profilera
 • Zend Server API

Testy jednostkowe PHP:

 • Asystent kodu
 • Szybkie generowanie testów
 • Wizualny widok wyników testów
 • Raport z testów

Dostęp do zdalnych usług:

 • SSH
 • FTP
 • SFTP

Dostęp do bazy danych:

 • Intuicyjny kreator nowych połączeń
 • Zintegrowane sterowniki JDBC
 • Edytor zapytań
 • Możliwość edycji tabel
 • Widok drzewa obiektów – tabele, widoki

Kontrola źródeł:

 • Wsparcie dla Subversion (SVN)
 • Wsparcie dla CVS
 • Lokalna historia zmian

Dodatkowo:

 • Czytnik RSS
 • Wsparcie dla PHP Documentor
 • Galeria kodu Zend
 • Integracja z Zend Guard

Migracja z Zend Studio 5.x:

 • Mapowanie kluczy Zend Studio 5.5
 • Import projektów z Zend Studio 5.5